Hiệu trưởng: Vũ Hồng Sơn
Điện thoại: 0964183368
Email: vuhongson2013@gmail.com
 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Hiệp
Điện thoại: 0913252390
Email: hieptohieu@gmail.com
 

Phó Hiệu trưởng: Vũ Hồng Sơn
Điện thoại: 0903468077
Email: hoangphuongsla80@gmail.com