ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN DU NHIỆM KÌ 2019 – 2020.

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Hướng dẫn số 378/HD-TLĐ ngày 4/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

          Quyết định số 73/QĐ-CĐN ngày 05/10/2018 về việc thành lập Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du, Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La.

          Thực hiện Chương trình hoạt động toàn khoá của Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ (2015-2020).  

Ban chấp hành Công đoàn Trường THCS & THPT  Nguyễn Du  xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phiên chính thức của Đại hội diễn ra vào ngày 15/9/2019.

Đại hội đã quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động Ngành Giáo dục; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đánh giá đúng thực trạng tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2015 -2020, nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Giáo dục các cấp trong giai đoạn mới.

Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. 

Phương châm của đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Đại hội đã bầu BCHCĐ Trường THCS & THPT Nguyễn Du, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, BCHCĐ đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ Trường THCS & THPT Nguyễn Du, đồng chí Nguyễn Kiều Trang tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch CĐ Trường THCS & THPT Nguyễn Du nhiệm kỳ 2019-2024.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 02 : 392
Năm 2020 : 613